TvOO

Tijdschrift voor Ontwikkeling in Organisaties

is een toonaangevend onafhankelijk vakblad op het gebied van Human Resource Development en richt zich op diegenen die zich individueel, groepsgewijs of beleidsmatig bezighouden met en geboeid worden door de ontwikkeling van mensen in relatie tot werk, opleiden, trainen, leren en presteren. Bedient een groot netwerk van bevlogen professionals, waarbij het actief stimuleren van groei en ontwikkeling in het vakgebied voorop staat.

Het vakblad is daarbij ook een klankbord voor bedrijven, wetenschap en overheid op zowel nationaal als internationaal niveau. Brengt inspiratie, professionalisering, visie, verbondenheid en de mogelijkheid om te delen en doet dat op een authentieke en mooi vormgegeven manier. Met verrassende interviews, luchtige artikelen, informatieve recensies en kritische beschouwingen informeert TvOO over wetenschappelijk onderzoek en maatschappelijke trends die het vak vorm en inhoud geven.

Heldere beschrijvingen van methoden en casuïstiek geven concrete handvatten voor de dagelijkse praktijk. Nieuwe media zoals Twitter, LinkedIn, Facebook en nieuwsbrieven zullen naast het tijdschrift een belangrijke rol spelen bij het informeren van de achterban over actualiteiten

Ga naar website Abonneer je nu

Redactie

Ria van Dinteren

Hoofdredactie

Jeanne Bakker

Redactie

Jackelien van Dijk

Redactie

Robert Dollevoet

Redactie

Marlieke van Grinsven

Redactie- Wetenschap

Niek de Groot

Redactie

Joyce Marijnissen

Redactie

Willem Masman

Redactie

Jasmijn Mioch

Redactie

Sergio Panday

Redactie

Jan Arnoud Ruiter

Redactie

Jurgen Visser

Redactie

Sibrenne Wagenaar

Redactie