Vakboeken

Kloosterhof ontwikkelt crosmediale concepten voor vakbladen, geeft vakboeken uit en organiseert jaarlijks een aantal congressen.

Met onze vakbladen en congressen bereiken  een groot aantal abonnees waaronder de leden van 13 beroepsverenigingen, allen professionals in het begeleiden van mensen individueel of in organisaties.  Met de verdieping in meer dan 300 thema's en toegang tot een groot netwerk aan auteurs is dit  een perfect uitgangspunt voor het samenstellen en uitgeven  van vakboeken. Met een vertaling vanuit de theorie naar de praktijk, een frisse moderne vormgeving en digitale innovaties zorgen we ervoor dat onze boeken toegankelijk en relevant zijn. Een waardevolle aanvulling voor de "kenniskast" van de professional.

Contact

Auteur: Ria van Dinteren & Katelijn Nijsmans

In het echt ben ik veel leuker!

Online impact realiseren door breinkennis toe te passen   Dit praktische boek rondom online trainen is geschreven door en voor mensen die hun opleidingen en trainingen vooral online moeten (vorm)geven. Het geven van een online training of presentatie is toch net iets anders dan voor een groep staan. Hoe houd je de aandacht van je deelnemers vast? Hoe zorg je, ook online voor een veilige en open leeromgeving? En hoe zorgen we ervoor dat het geleerde blijft plakken?   A...

Lees meer

Auteur: Onder redactie van Fer van den Boomen & An Kramer

De Binnenkant

Alles wat we beleven als adviseurs maar niet durven vertellen ‘Je bent zelf je belangrijkste instrument’, is een gevleugelde uitspraak onder adviseurs. Maar wat betekent deze oproep eigenlijk? In De Binnenkant delen tien ervaren adviseurs hun bele-venissen; en dat doen ze in volle eerlijkheid. Je wordt in hun binnenkant toegelaten: in hun ge-dachten, gevoelens en twijfels tijdens het werk. Ze delen de reflecties die ze achteraf hebben; het zoeken naar betekenis, pra...

Lees meer

Auteur: Hein Zegers

WelzijnsWetenschap

Positieve Psychologie in 30 Vragen   Wat maakt ons gelukkig? Welzijnswetenschap verheldert. Dag van het Geluk Op zaterdag 20 maart vieren we officieel de Internationale Dag van het Geluk. Deze dag werd in 2012 in het leven geroepen door de Verenigde Naties. Sinds 2013 vindt deze dag jaarlijks op dezelfde datum plaats, en wint meer en meer aan belang. In dit coronajaar krijgt deze dag nog een extra dimensie. In tijden van corona hebben beleidsmakers en bestuurders de mond vol va...

Lees meer

Auteur: Martin Reekers

Een sleutel naar het walhalla

Openingen voor een mooie pensioenbeleving   Martin Reekers is ruim drie jaar met pensioen en verbaasde zich er over dat hij, ondanks zijn kennis en ervaring op het gebied van loopbaanontwikkeling, worstelde met het geven van een bevredigende invulling van zijn eigen pensioen. Daarom schreef hij een boek. Ik ging in gesprek met een twintigtal andere pensionado's om van hen te horen hoe zij hun pensioenperiode doorbrengen. Hun verhalen zijn opgenomen in mijn boek. Het leverde ee...

Lees meer

Auteur: Yvonne Burger - Mieke Reidinga

Executive Teamcoaching in de praktijk

Effectief werken met leiderschapsteams Dit is een boek voor executive teamcoaches die (willen) werken met leiderschapsteams. De inzichten zijn ook relevant voor organisatieadviseurs en HR-managers die hun effectiviteit in de directiekamer willen vergroten. Doel van het boek is om vakgenoten handreikingen te geven om te reflecteren op hun eigen praktijk. Welke rol neem je als executive teamcoach? Welke werkwijze past bij het team, de opgave en bij jou? Welke interventies kun je doen of moet...

Lees meer

Auteur: Guido van de Wiel

Van meetbaar naar merkbaar, van duurzaam naar dierbaar

52 Reflecties   In 'Van meetbaar naar merkbaar, van duurzaam naar dierbaar' maakt Guido van de Wiel je deelgenoot van zijn ‘ecologica’: een leven waarin het professionele en het persoonlijke steeds vaker samenvallen. Met humor en diepgang laat hij zien hoe je andere keuzes gaat maken als merkbaarheid en dierbaarheid je ankers zijn. Door je zesde zintuig te gebruiken, krijgt het zachte stemmetje in jezelf ineens een microfoon, een volumeknop en een klankkast. Deze bundel is gebase...

Lees meer

Auteur: Brenda Slagter-Grifhorst

SET - Terug naar JOU: authentiek & Uniek & Jezelf & anderen leiden

Levenslessen die bijdragen Brenda ging naar aanleiding van haar boeken in gesprek met Herman Wijffels over persoonlijkheid en leiderschap. Bekijk hier de videofragmenten Deel 1:  De essentie van authenticiteit, uniciteit en leiderschap   Een overzicht van alle  onderwerpen die aan bod zijn gekomen Deel 2: De must van het ontdekken van je authentieke ik.               Niet preken, geen boete, g...

Lees meer

Auteur: Manon Ruijters

Op weg naar ruimte en vrijheid

Crisis als aanleiding om inzicht te vergroten in (je) identiteitswerk   De coronacrisis schudt ons behoorlijk door elkaar. Veel van onze routines worden rigoureus doorbroken. Werk en privé verhouden zich heel anders tot elkaar. Veel vertrouwde manieren van werken ‘werken niet meer’, en zorg en onzekerheid dringen zich op allerlei manieren op. Misschien zijn we ons er nog niet altijd van bewust, maar in deze crisis staat ook onze (professionele) identiteit onder druk: wi...

Lees meer

Reflecties over Coaching Werken met individuen, teams en jezelf

is een bundeling van vijfentwintig reflecties. Deze gaan over coaching en Yvonne krijgt doorgaans veel reacties op deze observaties – je zou ze haar ‘fieldnotes’ kunnen noemen – die gaan over de praktijk van coaching en advisering. In deze stukken, die zij in het kader van deze bundel geactualiseerd heeft, refereert ze ook bijna altijd aan een voor haar inspirerende theorie of relevant onderzoek. Kennelijk raken deze bespiegelingen een snaar bij coaches, teamcoaches...

Lees meer

Auteur: Hilde Bolt

Waar gaat het nu echt over

Dynamisch coachen bij stress en burn-out Dit praktische, heldere en handzame boek geeft een brede en realistische weergave van alle facetten die ertoe bijdragen hoe mensen vastlopen met zichzelf in onze huidige samenleving. "Waar gaat het nu écht over' is de centrale vraag. Hierbij gaat het over het durven raken van de kern en tot de essentie komen, waardoor er wezenlijke veranderingen tot stand komen. Je kunt de grote aantallen mensen met stress- en burn-outklachten zien ...

Lees meer

Coaching in context - Denken over Maatschappij & Begeleidingskunde

Hoe zijn maatschappelijke ontwikkelingen van invloed op het werk van coaches en hoe reageren zij daarop? En omgekeerd: welke invloed oefent coaching uit op de maatschappij? Hoe zien vakgenoten, professionals uit verwante beroepen en filosofen dat? Over deze vragen komen eenentwintig Vlaamse en Nederlandse denkers aan het woord. Met elkaar levert dit een gedifferentieerd tijdsbeeld op van maatschappelijke ontwikkelingen en begeleidingskundige praktijken. Zo wordt coaches een spiegel voorgehouden...

Lees meer

Collega's!

Verzamelde cartoons van Pieter Leenheer, met tekstbijdragen van Heidi Aaldrecht en Pyter Wagenaar, Herman Beks, Cees Dietvorst, Ton van Haperen, Carlo Hover, Rob Knoppert,Marjolein Kool, Hester Macrander, Jeroen van Merwijk, Marcel Metze, Pieter Leenheer,Arie Olthof, Mijke Pelgrim, Hartger Wassink, Gerwin van der Werf, Frans Wisman, Dick de Wolff. Verreweg de meeste cartoons in Collega's! zijn eerder gepubliceerd in HBO Journaal en Meso magazine. Een klein deel is eerder gepubliceerd in Managem...

Lees meer

De coach staat voor raadselen

De coach staat voor raadselen is bedoeld voor iedereen die in coachen geïnteresseerd is en meer wil weten over de coachpraktijk. Ben je een beginnende coach, een coachende leidinggevende, of zoek je coaching, Veronica neemt je mee in een aantal casussen die ze als coach op haar pad tegenkomt. Vanuit haar overtuiging dat een coach alleen vragen mag stellen die hij zelf bereid is te beantwoorden, geeft Veronica openhartige inkijkjes in haar eigen leven en ontwikkeling. In De coach staat voor ra...

Lees meer

Auteur: Hartger Wassink

® Er zijn als leider

Met dit boek wil ik ideeën die je hebt over organisatie, leiderschap en samenwerken door elkaar schudden, en binnenstebuiten keren. Zolang je over 'de organisatie' blijft praten, hou je het buiten jezelf. Zolang je samenwerken blijft zien als vooral iets dat je medewerkers moeten doen, hoef je niet na te denken over hoe samenwerking er bij jou zelf eigenlijk uitziet. Zolang je over leiderschap blijft praten, als een kenmerk dat je hebt, iets dat je bij wijze van spreken koopt met een opleiding ...

Lees meer

Ontsokkeld Leiderschap - Over zinvol leidinggeven in onzekere tijden

Ontsokkeld leiderschap is bedoeld voor iedereen die meer wil weten over leiderschap in het onderwijs. Het boek nodigt je uit om je eigen inzichten over leiderschap te onderzoeken en geeft richting aan leiderschapsontwikkeling. Robert Mentink neemt je als lezer mee in zijn ontdekkingstocht over waar het leiderschap zich op moet richten in deze onzekere tijden. Hij stelt dat het traditionele Standbeeldleiderschap niet meer werkt en dat leidinggevenden zich beter kunnen richten op Zinvol leidersch...

Lees meer

Van Hamer tot Houvast - Uit de gereedschapskist van de coach

Reflectief gereedschap voor de coach. In coaching kom je regelmatig momenten tegen die ertoe doen. Momenten waarop sprake is van een zekere ambiguïteit, waarin nog niet zo gemakkelijk valt te beslissen wat je precies als coach te doen staat: ‘Meerdere ‘afslagen’ zijn mogelijk. Tegelijkertijd is sprake van situationele druk om iets te doen, want zo’n moment is ook zo weer voorbij. Op dit soort momenten toont de rijkdom van het vak zich. In dit boek komen een aantal opgaven van de coach in de p...

Lees meer

Organisatiecoaching in de praktijk, leren verlangen naar de zee

'Organisatiecoaching' is een relatief nieuwe term die opduikt bij organisatie-adviseurs en coaches. Organisatiecoaches zoeken naar nieuwe horizonnen; ze onderscheiden zich doordat zij duurzame verandering in organisaties willen bewerkstelligen. Veranderen van organisaties is altijd lastig. In Organisatiecoaching in de praktijk' geven Fer van den Boomen en Jos van Jaarsveld een inkijkje in de verschillende manieren waarop professionele begeleiders bijdragen aan het leren van en door organisati...

Lees meer

Dictatuur van taboes in het onderwijs

De dictatuur van taboes 1e druk is een boek van Cees Dietvorst uitgegeven bij Kloosterhof Neer B.V.. ISBN 9789078876083 DE DICTATUUR VAN TABOES - hoe het onderwijs taboes tackelt of daarin niet slaagt - - hoe het onderwijs (niet) met taboes omgaat - - de 25 belangrikste taboes in het onderwijs - Taboes zijn een essentieel onderdeel van de samenleving, dus ook in het onderwijs. In deze bundel is naast een inleiding over begrippen en verschijnselen die met taboes samenhangen een aantal taboes d...

Lees meer