Auteur: Martin Reekers

Een sleutel naar het walhalla

Openingen voor een mooie pensioenbeleving

 

Martin Reekers is ruim drie jaar met pensioen en verbaasde zich er over dat hij, ondanks zijn kennis en ervaring op het gebied van loopbaanontwikkeling, worstelde met het geven van een bevredigende invulling van zijn eigen pensioen. Daarom schreef hij een boek.

Ik ging in gesprek met een twintigtal andere pensionado's om van hen te horen hoe zij hun pensioenperiode doorbrengen. Hun verhalen zijn opgenomen in mijn boek. Het leverde een geschakeerd maar ook inspirerend beeld op over de verscheidenheid in pensioenbeleving. Rond die verhalen bouwde ik de rest van het boek op. Zo is te lezen dat pensioen voor sommigen de mooiste fase van hun leven is, terwijl dat voor anderen heel anders voelt. Zelfs mensen, die aanvankelijk dachten dat met het pensioen eindelijk ‘het walhalla' was bereikt, ontdekten naast de mooie kanten ook de schaduwzijde. De beleving van je pensioen blijkt heel persoonlijk te zijn.

In dit boek lees je over de aspecten die spelen als je pensioendatum in zicht komt, over de waarde van je afscheid, de verschillende wijzen waarop je het fenomeen pensioen kunt beleven. Je krijgt praktische instrumenten aangereikt voor het afstemmen van je pensioenleven op jouw wensen en die van jouw omgeving. Ik demonstreer ter illustratie hoe ik die instrumenten zelf heb benut, juist ook omdat ik zelf ook met mijn pensioeninvulling worstelde en dacht ‘the proof of the pudding is the eating'.

Bij elk van de hoofdstukken staan in de kantlijn van de tekst vragen die je uitnodigen je eigen gedachten te vormen en inspiratie op te doen. In het hoofdstuk met de verhalen van de pensionado's zijn in de kantlijn korte typeringen opgenomen van wat er in het betreffende verhaal staat, zodat je op basis daarvan kunt kiezen welke verhalen je het eerst zou willen lezen. Voor degenen die zich nog meer in de theoretische aspecten willen verdiepen, zijn voetnoten en literatuurverwijzingen opgenomen. Dit boek inspireert bij het schoeien van jouw pensioentijd op jouw leest, ongeacht of je je pensioen vreest, het accepteert als een noodzakelijk kwaad, er naar uitkijkt, of dat je gewoon wilt doorwerken.  Je kunt het inzetten voorafgaand aan, bij, of tijdens pensionering.

Martin Reekers 
MLD (1951), is na de hbs a opgeleid als personeelswerker en docent waarvoor hij een  hbo arbeidsmarktpolitiek-personeelsbeleid en de master Management of Learning & Development heeft afgerond. Hij is auteur van diverse vakboeken en -artikelen op het gebied van professionele communicatie en coaching en redacteur van het onafhankelijke vakblad voor loopbaanadviseurs LoopbaanVisie. 

KLIK HIER VOOR EEN INKIJK

 

 • RECENSIES
  • Als je pensioen eraan komt, verwacht je dan dat het de mooiste tijd van je leven wordt? Hoe bereidt je je daar dan op voor? Hoe beleef je vervolgens die fase van je bestaan? Voor iedereen die aanhikt tegen het pensioen is dit een hoopgevend boek. Het is makkelijk leesbaar, met veel suggesties voor een zinvolle levensfase, talloze herkenbare en inspirerende ervaringen van pensionado’s en ook veel reflecties van de auteur zelf, die niet eens zo goed voorbereid en ontspannen zijn pensioen aanging…. Lees hier de volledige recensie

   Ir. Frank. E van der Mijn
    
  • "Een sleutel naar het walhalla: Openingen voor een  mooie pensioenbeleving" door Martin Reekers is een zeer toegankelijk geschreven boek dat mijns inziens mensen in de pre-pensioneringsfase en daarna kan helpen om deze ingrijpende levensgebeurtenis op een constructieve manier te beleven. Het boek is gelardeerd met persoonlijke verhalen van de mensen die geinterviewd zijn. Het besef dat het proces van pensionering door veel mensen als een pittig proces met veel uitdagingen en spanningen wordt ervaren kan de lezer veel steun en vertrouwen geven om er zelf op een proactieve manier mee aan de slag te gaan.

   Prof. dr. Beatrice van der Heijden,
    
  • Op de website en een Linkedinpost van trainings-, opleidings- en adviesorganisatie Stavoor verscheen onlangs een recensie van een van de boeken uit de Kloosterhofcatalogus. Het gaat om het boek ´Een sleutel baar het walhalla, openingen voor een mooie pensioenbeleving´ van Martin Reekers. De werkzaamheden van Stavoor hebben vooral betrekking op participatie in organisaties. Zij trainen en adviseren op het terrein van medezeggenschap, duurzame inzetbaarheid, ambtelijke secretariaten, inburgering en alfabetisering en op het gebied van pensioen in zicht. De erg positieve recensie is voor Kloosterhof een waardevol signaal dat onze boeken aansluiten bij behoeften van lezers en professionals in het werkveld.
   Lees hier de recensie.https://www.stavoor.nl/pensioeninzicht/een-sleutel-naar-het-walhalla-van-martin-reekers/ 
 

Over het boek:
‘Een sleutel naar het walhalla, Openingen voor een mooie pensioenbeleving.
Uitgeverij Kloosterhof Neer B.V., ISBN 9789078876250.
Hardcover. € 24,50
Verschijningsdatum: februari  2021.

Bestel boek

Auteur

Martin Reekers

Auteur