Organisatiecoaching in de praktijk, leren verlangen naar de zee

'Organisatiecoaching' is een relatief nieuwe term die opduikt bij organisatie-adviseurs en coaches. Organisatiecoaches zoeken naar nieuwe horizonnen; ze onderscheiden zich doordat zij duurzame verandering in organisaties willen bewerkstelligen.

Veranderen van organisaties is altijd lastig. In Organisatiecoaching in de praktijk' geven Fer van den Boomen en Jos van Jaarsveld een inkijkje in de verschillende manieren waarop professionele begeleiders bijdragen aan het leren van en door organisaties. Het boek biedt een diversiteit aan casuïstiek en benaderingen van organisatiecoaches in de praktijk.

Verschillende auteurs laten zien hoe zij succesvol zijn in hun streven naar duurzame verandering. Ook beschrijven zij open en eerlijk hun moeilijkheden, missers en blunders. Dat maakt het boek tot een rijke beschrijving van de 'state of the art' van dit nog jonge vakgebied.

De grote rijkdom aan praktijkmateriaal en benaderingen is bedoeld als inspiratiebron voor andere coaches en adviseurs die hun professionele repertoire uit willen bouwen of aan willen scherpen. Het boek biedt daartoe een aantal uitgangspunten die het handelen van organisatiecoaches richting kunnen geven. Tegelijkertijd benadrukt het boek dat organisatiecoaching ook een 'eindeloze zoektocht' is, en daardoor juist zo de moeite waard.

"Een uniek boek over de praktijk van organisatiecoaching dat de 'kleine territoriumdrift' tussen organisatieadviseurs en coaches overstijgt" - Marijke Lingsma

Hoofdstuk 1: Weer is het altijd
1. Een 'fuzzy' proces met duurzame uitkomst
Het ontstaansproces van het boek. Jos van Jaarsveld
2. Verkenning van de tussenruimte
Adviseren versus coachen. Fer van den Boomen en Jos van Jaarsveld
3. Ordening van interventies in organisatiecoaching. Erik Sons

Hoofdstuk 2: Oploeven
1. Procesmanagement bij een financiële dienstverlener
Een harde aanpak voor 'soft skills'? Aty Boers
2. Aan de slag met kernwaarden binnen de hulpverlening
Organisatiebreed toepassen van de succesfactoren voor coaching. Esther de Haan
3. Een leiderschapstraject binnen het bankbedrijf
Kijken door de bril van trainer of organisatiecoach. Jos van Jaarsveld
4. Conflictcoaching op de afdeling van een productiebedrijf
Een oplossingsgerichte benadering. Fer van den Boomen
5. Het uitdokteren van een nieuwe rol in een ziekenhuis
Toepassen van 'Appreciative 'Inguiry'. Evelien Beentjes
6. Stimuleren van een lerende organisatie in het onderwijs
Van individueel naar collectief coachen. Jeroen Coenders

Hoofdstuk 3: Koers bepalen
1. Systematisch organisaties coachen
Een ICT-casus. Jaap Schaveling en Jan Veldsink
2. toepassing van organisatieopstellingen
Zoeken naar een nieuwe directeur-bestuurder als aanleiding. Eva Beerends
3. Community building
Een toepassing van 'Theory U' in een overheidsorganisatie. Jos van Jaarveld
4. Werken met ongeschreven regels
Cultuurverandering binnen een gemeente. Nanja Mol
5. Beeldenken
Ontwikkelen van een toekomstvisie door een uitgeverij. Fer van den Boomen
6. Wederzijds leren in werkrelaties
Op gang brengen van ontbrekende processen tussen medewerkers en managers. Ella Thierry en Gertjan Schuiling
7. Het narratieve model. Interactie via verhalen. François Breuer
8. Je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden
Organisatiecoaching bij de gemeente Oirschot. Theo van Mulken en Sharon van Dam
9. Benaderingen ten grondslag aan organisatiecoaching. François Breuer

Hoofdstuk 4: De kunst van het navigeren
1. Conclusies over de interventies van organisatiecoaches. Erik Sons
2. Organisatiecoaching. Een nieuw vakgebied? François Breuer
3. Principes van organisatiecoaching. Jos van Jaarsveld en Fer van den Boomen

Bestel boek