Vakbladen

Kennis als Kern van Verbinding

Momenteel geeft Kloosterhof 11 vakbladen uit en werkt daarin samen met 14 beroepsverenigingen. 

Contact

vakblad Toegepaste Psychologie

Het vakblad Toegepaste Psychologie, kortweg vTP richt zich op de experts in gedragsverandering en optimalisatie van een (mentale) gezonde werkomgeving, de toegepast psycholoog. Vanuit de 3 peilers 'Praktijk', 'Professionalisering' en 'Profilering' verbindt het vTP theorie en praktijk waarbij het in deze snel dynamische veranderende wereld een verbindende en faciliterende rol speelt. Het vTP sluit aan bij de actualiteit, inspireert en  brengt het vak van de toegepast psycholoo...

Lees meer

Tijdschrift voor Coaching

Het Tijdschrift voor Coaching is hét onafhankelijk vakblad voor de coach dat inspireert om te leren en brengt het vak van coach, de toepassingen van coachen en de diversiteit van de beroepspraktijk in beeld. Het TvC brengt inspiratie, professionalisering, visie, verbondenheid en de mogelijkheid om te delen en doet dat op een authentieke en speels manier.

Lees meer

LoopbaanVisie

LoopbaanVisie wil professionals in loopbaanbegeleiding en mobiliteit inspireren en uitdagen tot hoogwaardige beroepsuitoefening. Met interviews, artikelen, recensies en kritische beschouwingen informeert het tijdschrift over wetenschappelijk onderzoek en maatschappelijke trends die het vak vorm en inhoud geven. Heldere beschrijvingen van methoden en casuïstiek geven concrete handvatten voor de dagelijkse praktijk. Een forum, lezersacties en een webcommunity betrekken de lezer nauw bij de totstan...

Lees meer

TvOO

Tijdschrift voor Ontwikkeling in Organisaties is een toonaangevend onafhankelijk vakblad op het gebied van Human Resource Development en richt zich op diegenen die zich individueel, groepsgewijs of beleidsmatig bezighouden met en geboeid worden door de ontwikkeling van mensen in relatie tot werk, opleiden, trainen, leren en presteren. Bedient een groot netwerk van bevlogen professionals, waarbij het actief stimuleren van groei en ontwikkeling in het vakgebied voorop staat. H...

Lees meer

Tijdschrift Positieve Psychologie

Met het Tijdschrift Positieve Psychologie (TPP) maken we de toepassing van de wetenschappelijke principes van de positieve psychologie toegankelijk voor mensen uit de praktijk. Het TPP publiceert artikelen over de wetenschappelijke onderbouwing van positieve psychologie, de ontwikkeling van praktijktoepassingen en de evaluatie ervan. Het tijdschrift bevordert de dialoog tussen praktijk en wetenschap. Kennis als kern van verbinding.

Lees meer

TA-magazine

TA magazine is HET blad voor gefundeerde toepassingen van Transactionele Analyse. Transactionele Analyse is een krachtige theorie over menselijke ontwikkeling, communicatie en verandering. Het geeft praktische inzichten en methoden die onmiddellijk toepasbaar zijn bij persoonlijke en professionele groei op individueel, groeps- en organisatieniveau. In TA magazine kan je lezen over theorie, praktijk en onderzoek in psychotherapie, coaching, counseling, consultancy en educat...

Lees meer

EXAMENS

EXAMENS, Tijdschrift voor de toetspraktijk is bedoeld als een forum voor wetenschappelijk en stand-van-zaken onderzoek op het gebied van examens in brede zin. Het tijdschrift publiceert empirische studies maar wil ook theoretische discussies stimuleren en vooral praktische implicaties voor het Nederlandse en Vlaamse examensysteem benadrukken.Het tijdschrift wil een brug slaan tussen theorie en praktijk en tussen het private en publieke onderwijs.

Lees meer

De Nieuwe Meso

DNM, vakblad over onderwijs en leiderschap.. ..legt verbindingen tussen theorie en praktijk, idee en uitvoering, het macro-, het meso- en het microniveau, buiten en binnen, wat er is en wat er zou kunnen of moeten zijn. Ook in het met elkaar verbinden van lezers tot een community wil DNM een faciliterende rol spelen, want DNM is ook een interactief vakblad. DNM sluit aan bij hun actualiteit. De DNM-redactie bestaat uit mensen die door hun beroepsmatige werkzaamheden goed zijn ingevo...

Lees meer

Tijdschrift voor Begeleidingskunde

Begeleidingskunde is de praktijkwetenschap die zich richt op het begeleiden van het leren en ontwikkelen van professionals. Het Tijdschrift voor Begeleidingskunde draagt bij aan de ontwikkeling van dit vakgebied door wetenschappers en professionals, denkers en doeners, vragers en aanbieders, opleiders en afnemers met elkaar in interactie te brengen.    Het Tijdschrift voor Begeleidingskunde wordt uitgegeven door de LVSC, Beroepsvereniging voor Coach, Supervisor en Organ...

Lees meer

Tijdschrift voor Nucleaire Geneeskunde

Tijdschrift voor Nucleaire Geneeskunde is het klankbord van de leden van de Nederlandse Vereniging voor Nucleaire Geneeskunde en NVMBR. De verspreiding en uitwisseling van kennis van de nucleaire geneeskunde en het bevorderen van verwante diagnostische en therapeutische technieken komen in dit tijdschrift aan de orde. Ook is er aandacht voor congressen op het gebied van nucleaire geneeskunde.

Lees meer