Titels

Tijdschrift voor Ontwikkeling in Organisaties

Tijdschrift voor Ontwikkeling in Organisaties is een toonaangevend onafhankelijk vakblad op het gebied van Human Resource Development en richt zich op diegenen die zich individueel, groepsgewijs of beleidsmatig bezighouden met en geboeid worden door de ontwikkeling van mensen in relatie tot werk, opleiden, trainen, leren en presteren. Bedient een groot netwerk van bevlogen professionals, waarbij het actief stimuleren van groei en ontwikkeling in het vakgebied voorop staat. Het vakblad is daarbij ook een klankbord voor bedrijven, wetenschap en overheid op zowel nationaal als internationaal niveau. Brengt inspiratie, professionalisering, visie, verbondenheid en de mogelijkheid om te delen en doet dat op een authentieke en mooi vormgegeven manier. Met verrassende interviews, luchtige artikelen, informatieve recensies en kritische beschouwingen informeert TvOO over wetenschappelijk onderzoek en maatschappelijke trends die het vak vorm en inhoud geven. Heldere beschrijvingen van methoden en casuïstiek geven concrete handvatten voor de dagelijkse praktijk. Nieuwe media zoals Twitter, LinkedIn, Facebook en nieuwsbrieven zullen naast het tijdschrift een belangrijke rol spelen bij het informeren van de achterban over actualiteiten.

www.tvoo.nl / Nieuwsbrief

Titels

Algemene gegevens

Uitgever:Tijdschrift voor Ontwikkeling in Organisaties (TvOO)
Jaargang:8 (2018)
Doelgroep:

Leden van de NVO2 en NOBTRA. Trainers, instructeurs, opleiders, coaches, begeleiders. Ontwerpers en ontwikkelaars van ontwikkelinterventies. Opleiding- en ontwikkelingsadviseurs. Ontwikkelaars van visies en strategieën leren en ontwikkelen binnen de organisatiecontext. Managers en professionals met interesse in HR(D)

Oplage:Zie tabblad Adverteren voor meer informatie over o.a. de doelgroep, het bereik, belangrijke data, thema’s, formaten, tarieven.
Verschijning:Begin maart, juni, september, december
  
Inleverdatum advertentiemateriaal: 4 weken voor verschijningsdatum

 

Titels

Technische gegevens

 

Uitvoering:Full colour
Bladspiegel:170 x 240 mm + 3mm overlap
Zetspiegel:1/1 pagina 150 x 200 mm
1/2 pagina 150 x 95 mm (liggend)
1/2 pagina 70 x 200 mm (staand)
Insert: Maximaal A5 of gevouwen tot A5
Advertentiemateriaal: Digitaal per e-mail als cF-PDF naar jorg@kloosterhof.nl