Titels

Tijdschrift voor Nucleaire Geneeskunde

Tijdschrift voor Nucleaire Geneeskunde is het klankbord van de leden van de Nederlandse Vereniging voor Nucleaire Geneeskunde en NVMBR. De verspreiding en uitwisseling van kennis van de nucleaire geneeskunde en het bevorderen van verwante diagnostische en therapeutische technieken komen in dit tijdschrift aan de orde. Ook is er aandacht voor congressen op het gebied van nucleaire geneeskunde.

www.tijdschriftvoornucleairegeneeskunde.nl

Titels

Algemene gegevens

Uitgever:Kloosterhof Neer B.V.
Jaargang:39 (2018)
Doelgroep:Leden van de Nederlandse Vereniging voor Nucleaire Geneeskunde, Vereniging voor Medisch Nucleair Werkers, Nederlandse Vereniging voor Pathologie, Belgisch Genootschap voor Nucleaire Geneeskunde, Nederlandse Vereniging voor Heelkunde, Specifieke afdelingen van de Universitair Medisch Centra
Oplage:Zie tabblad Adverteren voor meer informatie over o.a. de doelgroep, het bereik, belangrijke data, thema’s, formaten, tarieven.
Verschijning:Eind maart, juni, september, december
  
Inleverdatum advertentiemateriaal: 4 weken voor verschijningsdatum

 

Titels

Technische gegevens

Uitvoering:Full colour
Bladspiegel:A4 formaat, 210 x 297 mm + 3mm overlap
Zetspiegel:1/1 pagina 185 x 265 mm
1/2 pagina 185 x 130 mm (liggend)
1/2 pagina 90 x 265 mm (staand)
1/4 pagina 90 x 130 mm (staand)
Advertentiemateriaal: Digitaal per e-mail als cF-PFD naar eric@kloosterhof.nl