Titels

Tijdschrift voor Coaching (TvC)

Het Tijdschrift voor Coaching is een vakblad dat inspireert om te leren en brengt het vak van coach, de toepassingen van coachen en de diversiteit van de beroepspraktijk in beeld. Het TvC brengt inspiratie, professionalisering, visie, verbondenheid en de mogelijkheid om te delen en doet dat op een authentieke en speelse manier.

www.tvc.nl / Nieuwsbrief / Twitter / Linkedin / Facebook

Titels

Algemene gegevens

Uitgever:Kloosterhof Neer B.V.
Jaargang:14 (2018)
Doelgroep:Leden van de StiR, ICF Netherlands krijgen het blad in hun lidmaatschap. Primair: Beroepsbeoefenaren op het gebied van coaching. Individuele coaches met eigen praktijk of werkend in een samenwerkingsverband. Coaches in dienst van coachingsbureaus, bedrijven, overheid en non-profit organisaties.  Secundair: Managers, docenten en anderen die in hun vak coachen. Tertair: Gecoachten en andere geïnteresseerden.
Oplage:Zie tabblad Adverteren voor meer informatie over o.a. de doelgroep, het bereik, belangrijke data, thema’s, formaten, tarieven.
Verschijning:Eind maart, juni, september, december
  
Inleverdatum advertentiemateriaal: 4 weken voor verschijningsdatum

 

Titels

Technische gegevens

 

Uitvoering:Full colour
Bladspiegel:170 x 240 mm + 3mm overlap
Zetspiegel:1/1 pagina 150 x 200 mm
1/2 pagina 150 x 95 mm (liggend)
1/2 pagina 70 x 200 mm (staand)
Insert: Maximaal A5 of gevouwen tot A5 
Advertentiemateriaal: Digitaal per e-mail als cF-PDF naar jorg@kloosterhof.nl