Titels

Examens

EXAMENS, Tijdschrift voor de toetspraktijk is bedoeld als een forum voor wetenschappelijk en stand-van-zaken onderzoek op het gebied van examens in brede zin. Het tijdschrift publiceert empirische studies maar wil ook theoretische discussies stimuleren en vooral praktische implicaties voor het Nederlandse en Vlaamse examensysteem benadrukken.Het tijdschrift wil een brug slaan tussen theorie en praktijk en tussen het private en publieke onderwijs.

www.e-xamens.nl

Titels

Algemene gegevens

Uitgever:Kloosterhof Neer B.V.
Jaargang:15 (2018)
Doelgroep:Medewerkers en afdelingen van bedrijven en instellingen die zich bezighouden met het ontwikkelen, voorbereiden, begeleiden en afnemen van (praktijk) examens.
Docenten, onderwijscoördinatoren, opleidingsmanagers, beleidsmedewerkers, leden van examencommissies van vo-, mbo-, bo-, en wo-instellingen. Alle leden van de Nederlandse Vereniging voor Examens (NVE).
Oplage:Zie tabblad Adverteren voor meer informatie over o.a. de doelgroep, het bereik, belangrijke data, thema’s, formaten, tarieven.
Verschijning:Medio februari, medio mei, medio september, medio november
  
Inleverdatum advertentiemateriaal: 4 weken voor verschijningsdatum

 

Titels

Technische gegevens

Uitvoering:Full colour
Bladspiegel:170 x 240 mm + 3mm overlap
Zetspiegel:1/1 pagina: 150 x 200 mm
1/2 pagina: 150 x 95 mm (liggend)
1/2 pagina: 70 x 200 mm (staand)
Insert: Maximaal A5 of gevouwen tot A5
Advertentiemateriaal: Digitaal per e-mail als cF-PDF naar eric@kloosterhof.nl