Titels

PsychoSociaal digitaal

Snelle ontwikkelingen op het gebied van digitalisering, automatisering, big data, sociale media enzovoort raken ook Counselling Magazine. We zijn teleurgesteld om aan te kondigen dat Counselling Magazine moet stoppen in zijn huidige vorm. Teruglopende abonnees, weinig adverteerders en vermindering van leden bij de beroepsverenigingen dwingen te stoppen.

In 2017 zal Counselling Magazine voortgezet worden onder de naam PsychoSociaal digitaal. Een samenwerking met de psychosociale sector van de RBCZ. Leden van deze verenigingen zijn therapeuten die allen werken met cliënten die klachten hebben op het psychosociale vlak. Dit kunnen individuele volwassenen zijn of kinderen, pubers, gezinnen, of mensen die partners van elkaar zijn. PsychoSociaal digitaal zal in 2017 twee keer verschijnen. Zoals de naam al aangeeft uitsluitend digitaal via www.ProfessioneelBegeleiden.nl. Leden van de LVPW en BETTEL ontvangen de uitgave als onderdeel van hun lidmaatschap.

www.psychosociaaldigitaal.nl / Nieuwsbrief

Titels

Algemene gegevens

Uitgever:Kloosterhof Neer B.V.
Jaargang:3 (2018), PyschoSociaal digitaal is de opvolger van Counselling Magazine
Doelgroep:Leden van beroepsverenigingen LVPW en BETTEL ontvangen PsychoSociaal digitaal als onderdeel van hun lidmaatschap. PsychoSociaal is een samenwerking met de psychosociale sector van de RBCZ. Leden van deze verenigingen zijn therapeuten die allen werken met cliënten die klachten hebben op het psychosociale vlak. Dit kunnen individuele volwassenen zijn of kinderen, pubers, gezinnen, of mensen die partners van elkaar zijn
Verschijning:Juni en december
Oplage:Zie tabblad Adverteren voor meer informatie over o.a. de doelgroep, het bereik, belangrijke data, thema’s, formaten, tarieven.
Inleverdatum advertentiemateriaal: 4 weken voor verschijningsdatum

 

Titels

Technische gegevens

Uitvoering:Digitaal
Bladspiegel:170 x 240 mm + 3mm overlap
Zetspiegel:1/1 pagina: 150 x 200 mm
Advertentiemateriaal: Digitaal per e-mail als cF-PDF naar jorg@kloosterhof.nl