Titels

Tijdschrift Positieve Psychologie

Met het Tijdschrift Positieve Psychologie (TPP) maken we de toepassing van de wetenschappelijke principes van de positieve psychologie toegankelijk voor mensen uit de praktijk. Het TPP publiceert artikelen over de wetenschappelijke onderbouwing van positieve psychologie, de ontwikkeling van praktijktoepassingen en de evaluatie ervan. Het tijdschrift bevordert de dialoog tussen praktijk en wetenschap. Kennis als kern van verbinding.

www.tijdschriftpositievepsychologie.nl

Titels

Algemene gegevens

Uitgever:Kloosterhof Neer B.V.
Jaargang:2 (2017)
Doelgroep:Met het Tijdschrift Positieve Psychologie (TPP) maken we de toepassing van de wetenschappelijke principes van de positieve psychologie toegankelijk voor mensen uit de praktijk. Het TPP publiceert artikelen over de wetenschappelijke onderbouwing van positieve psychologie, de ontwikkeling van praktijktoepassingen en de evaluatie ervan. Het tijdschrift bevordert de dialoog tussen praktijk en wetenschap. Kennis als kern van verbinding.
Oplage:Download infosheet
Verschijning:Eind januari, april, augustus en medio november
  
Inleverdatum advertentiemateriaal: 4 weken voor verschijningsdatum

 

Titels

Technische gegevens

Uitvoering:Full colour
Bladspiegel:A4 formaat, 210 x 297 mm + 3mm overlap
Zetspiegel:1/1 pagina150 x 200 mm, niet aflopend
1/1 pagina 
170 x 240 mm + 3 mm overlap
Advertentiemateriaal: Digitaal per e-mail als cF-PFD naar jorg@kloosterhof.nl

Titels

Tarieven

Klik hier voor de mediakaart 2017

FormaatPrijs*:
1/1 pagina full colour   € 495

* genoemde bedragen zijn exclusief 21% BTW